όροι χρήσης

Ο ιστότοπος που βρίσκεστε είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα www.antalou.com/gr έκθεσης και διάθεσης χειροποίητων ειδών μέσω του Διαδικτύου της ελληνικής εταιρίας (ατομικής επιχείρησης) που ανήκει στον ΤΣΙΟΥΤΑ ΙΩΑΝΝΗ, με ΑΦΜ: 075380115 που εδρεύει ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 113, 135 62 ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ, Δ.Ο.Υ: ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, τηλέφωνο 6972181313 και email: [email protected].
Κάθε χρήση της ιστοσελίδας www.antalou.com/gr και κάθε συναλλαγή που πραγματοποιείται μέσω αυτής, προϋποθέτει την προηγούμενη συναίνεση του χρήστη ως προς τους όρους που ακολουθούν.
Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις Χρήσης και Πώλησης, διέπουν τις συμβατικές σχέσεις μεταξύ της Εταιρείας και του εκάστοτε φυσικού προσώπου που επιθυμεί να κάνει χρήση της Ιστοσελίδας και να προβεί σε αγορά των προϊόντων που διατίθενται μέσω αυτής. Για να μπορεί να έχει πρόσβαση στην Ιστοσελίδα, ο επισκέπτης καλείται να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες Όρους Χρήσης καθώς με την είσοδο του τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση και  αποδέχεται τους όρους αυτούς. Προ της χρήσης της ιστοσελίδας, η εταιρεία συνιστά και προτρέπει όλους τους επισκέπτες και πελάτες να διαβάσουν με επιμέλεια τους παρόντες όρους πώλησης ιδιαίτερα αναφορικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης και την πολιτική τιμών και πληρωμών καθώς και να επισκέπτονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα την παρούσα για την εξέταση τυχόν τροποιήσεων των παρόντων όρων.  Εάν δεν συμφωνείτε με οποιοδήποτε από τους όρους χρήσης και τις πολιτικές, αναφορές, δεσμεύσεις και υποχρεώσεις που περιγράφονται στους παρόντες όρους χρήσης, παρακαλούμε να μην χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα. Κάθε Πελάτης που προβαίνει σε αγορά προϊόντων από την Ιστοσελίδα θεωρείται ότι έχει πλήρως και ανεπιφύλακτα αποδεχθεί τους Όρους Χρήσης, ως ενδεχόμενα τροποποιημένοι ισχύουν κατά την ημέρα της παραγγελίας. Οι παρόντες “Γενικοί Όροι Χρήσης” μπορούν να τροποποιηθούν αυτεπάγγελτα και χωρίς προειδοποίηση.

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ
Η χρήση της ιστοσελίδας www.antalou.com/gr απευθύνεται μόνο σε ενήλικες (18 ετών και άνω), οι οποίοι έχουν δικαίωμα και δικαιοπρακτική ικανότητα, οι οποίοι υποχρεούνται να μας παρέχουν ορθά και με πλήρη ακρίβεια προσωπικά στοιχεία, όπως το email, την διεύθυνση στην οποία θα παραδοθεί η παραγγελία, ονοματεπώνυμο και άλλα. Επίσης αποδέχεστε ότι δικαιούμαστε να επικοινωνήσουμε μαζί σας στα στοιχεία που έχετε υποβάλει σε εμάς κατά την παραγγελία σας, μόνον αναφορικά με την διεκπαιρέωση της παραγγελίας σας. Επιπλέον σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο μας εξουσιοδοτείται να προβαίνουμε σε πιστωτικούς ελέγχους.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ
H www.antalou.com διασφαλίζει (σύμφωνα με την εκάτοτε νομοθεσία) την εχεμύθια των προσωπικών δεδομένων, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ότι όλα τα προσωπικά στοιχεία των εγγεγραμένων και μη πελατών μας, δεν πρόκειται να κοινοποιηθούν σε τρίτους, να χρησιμοποιηθούν ανάρμοστα ή και να παραχωρηθούν.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.antalou.com/gr, οι φωτογραφίες, τα κείμενα, τα λογότυπα, τα ίδια τα κουκλάκια κι οποιαδήποτε άλλα προϊόντα , καθώς και τα σκίτσα τους κ.α προστεύονται από το ελληνικό δίκαιο στις σχετικές διατάξεις σύμφωνα με τον Ν. 2121/93 “Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας” .  Επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από τρίτους μόνον στις περιπτώσεις που έχει από κοινού συμφωνηθεί.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ
Όλα τα είδη του ηλεκτρονικό μας κατάστημα είναι μοναδικα, χειροποίητα, φτιαγμένα με πολύ προσοχή και ποιοτικά υλικά. Μπορεί να υπάρχουν κάποιες διαφορές στο προϊόν που θα παραλάβετε σε σχέση με αυτό της φωτογραφίας, τόσο στο μέγεθος, όσο και στο χρώμα. Η www.antalou.com/gr δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν ανακρίβειες, ασάφειες ή παραλήψεις. Επιπλέον για παιδιά κάτω των 3 ετών, όσων αφορά τα μικρά στοιχεία , όπως τα κουμπιά που πιθανότατα να υπάρχουν στα προϊόντα μας σας συμβουλεύουμε να μας πείτε να τα αντικαταστήσουμε. Συστήνουμε την παρουσία ενήλικα όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Η εταιρεία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη από ενδεχόμενη μη ενδεδειγμένη χρήση των προϊόντων μας.
-Oι δυο πρώτες φωτογραφίες στην σελίδα “η ιστορία μου” ανήκουν στον φωτογράφο Θάνο Παπαδόπουλο, συνεργάτη του theMeetMarket στο οποίο συμμετείχαμε.-

ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΙΔΩΝ
Τα είδη της εν λόγω ιστοσελίδας διατίθενται για όλη την περιοχή της Ελλάδας αλλά και για το εξωτερικό. Είμαστε στη διάθεσή σας να επικοινωνήσετε μαζί μας για τυχόν διευκρινήσεις που αφορούν στο κόστος είτε στον εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Κάθε χρήστης περιηγείται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας προκειμένου να αναζητήσει τα προϊόντα που τον ενδιαφέρουν και τα χαρακτηριστικά τους. Για την επιλογή των προϊόντων και των ποσοτήτων τους προβαίνει στις αναγκαίες καταχωρήσεις στα αντίστοιχα πεδία. Κάθε χρήστης δύναται να προμηθευτεί περισσότερα του ενός προϊόντα με κάθε συναλλαγή που πραγματοποιεί. Για την οριστικοποίηση της παραγγελίας απαιτείται σε κάθε περίπτωση η επιβεβαίωση από πλευράς του χρήστη ότι έχει αναγνώσει και συμφωνεί με τους παρόντες όρους. Η παραγγελία θεωρείται ολοκληρωμένη μόνο στην περίπτωση που ο χρήστης λάβει ενημέρωση με ηλεκτρονικό μήνυμα ότι η παραγγελία του καταχωρήθηκε στο σύστημα της εταιρείας. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν σφάλμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του χρήστη αν αυτό οφείλεται σε εσφαλμένη καταχώρηση των στοιχείων του από τον ίδιο. Στην περίπτωση αυτή η παραγγελία θεωρείται ολοκληρωμένη και ο χρήστης οφείλει να καταβάλει το αντίτιμο εφόσον η εταιρεία αποδείξει ότι απέστειλε ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που υπέδειξε ο χρήστης.
Ακύρωση της παραγγελίας δύναται να γίνει οποιαδήποτε στιγμή επιθυμεί ο χρήστης μέχρι την καταχώρηση των στοιχείων του στις αντίστοιχες σελίδες πληρωμής. Εάν ολοκληρώθηκε η διαδικασία και ο χρήστης επιθυμεί την ακύρωση της απαιτείται άμεση επικοινωνία σας με την Εταιρεία. Ανάλογα με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η παραγγελία, ο χρήστης θα ενημερωθεί για την διαδικασία ακύρωσης και τυχόν έξοδα (π.χ. αποστολής, αν έχει ήδη πραγματοποιηθεί). Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση ακύρωσης, και ανάλογα με το στάδιο της παραγγελίας, είναι δυνατόν να ισχύσουν έξοδα αποστολής, ακόμη και αν λόγω του ύψους της ακυρωθείσας παραγγελίας δεν προβλέπονταν έξοδα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Συνεργαζόμαστε με τα ΕΛΤΑ για αποστολές εντός Ελλάδας. Οι χρόνοι παράδοσης για τα έτοιμοπαράδοτα είδη είναι για την Αττική 1-3 εργάσιμες, για την υπόλοιπη Ελλάδα είναι 1-5 εργάσιμες, για τις δυσπρόσιτες περιοχές 1-2 εργάσιμες επιπλέον. Για αποστολές εξωτερικου συνεργαζόμαστε με τα ΕΛΤΑ. Ο χρόνος παράδοσης είναι 3-5 εργάσιμες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και 8-15 εργάσιμες για τις υπόλοιπες χώρες.
 
Για παραγγελίες άνω των 60€ η αποστολή είναι δωρεάν *, ενώ για παραγγελίες κάτω από 60€ τα έξοδα αποστολής για όλη την Ελλάδα είναι 4€ και για κάθε επιπλέον κιλό 0,80€ .

Η υπηρεσία της αντικαταβολής κοστίζει 2,80€ επιπλέον.

*H δωρεάν αποστολή για αγορές άνω των 60€ και η υπηρεσία αντικαταβολής δεν ισχύει για την Kύπρο και το εξωτερικό.

ΑΛΛΑΓΕΣ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ – ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ
Σε περίπτωση που έχετε παραλάβει την παραγγελία σας και επιθυμείτε να αλλάξατε ή να επιστρέψετε ένα προϊόν, έχετε τη δυνατότητα προβείτε σε αλλαγή εντός 15 ημερών. Επικοινωνήστε μαζί μας, είτε μέσω της φόρμας επικοινωνίας, είτε με e-mail στο [email protected], είτε μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας προκειμένου να μας ενημερώσετε για το προϊόν που επιθυμείτε να παραλάβετε.
Πρέπει να σημειωθεί ότι το νέο προϊόν θα πρέπει να είναι ίσης ή μεγαλύτερης αξίας από το προϊόν που αλλάζετε. Έπειτα αναλαμβάνετε εσείς να αποστείλετε σε εμάς το προϊόν που επιθυμείτε να αλλάξετε. Τα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν τον πελάτη. Σε περίπτωση που θεωρηθεί ότι το προϊόν που παραλάβατε έχει κάποιο ελάττωμα επικοινωνείτε άμεσα μαζί μας, είτε μέσω της φόρμας επικοινωνίας, είτε με e-mail στο [email protected], είτε μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας. Αφού μας ενημερώσετε για το προϊόν και το ακριβές ελάττωμα, μας το αποστέλλετε ως επιστροφή με δική μας επιβάρυνση και είτε μπορείτε να αντικαταστείσετε το προϊόν με ένα άλλο ίσης ή μεγαλύτερης αξίας, είτε να ζητήσετε επιστροφή χρημάτων. Αφού παραλάβουμε το προϊόν θα το εξετάσουμε και θα σας ενημέρωσουμε για όλες τις λεπτομέρειες. Δεν γίνονται αλλαγές σε προσωποποιημένα χειροποίητα είδη και σε ειδικές παραγγελίες.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Οι διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής είναι:

• Pay Pal.
• χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας μέσω Vivawallet

• Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό

• Πληρωμή με αντικαταβολή κατά την παράδοση, με επιπλέον χρέωση 2,80€ .

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Η Εταιρεία, δεσμεύεται ότι δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε χρήση χωρίς την προηγούμενη έγκρισή του χρήστη. Η Εταιρεία με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, ανταλλάσσει τα προσωπικά στοιχεία και τις πληροφορίες, παρά μόνον και κατ’ εξαίρεση όταν τούτο επιβάλλεται από Δημόσια Αρχή, δικαστήριο κ.λπ., τηρουμένης πάντα της προβλεπόμενης από το νόμο διαδικασίας.
Όλες οι πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται με προσωπικά στοιχεία συναλλαγές, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή του χρήστη σας διασφαλίζουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά στοιχεία του χρήστη. Συνιστάται η αλλαγή του προσωπικού μυστικού κωδικού ασφαλείας (password) σε τακτά χρονικά διαστήματα για λόγους ασφαλείας και να μην αποκαλύπτεται σε τρίτα πρόσωπα. Όλες οι πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από κάθε χρήστη χρησιμοποιούνται μόνο προκειμένου να διασφαλίζεται άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με την Εταιρεία, να εκτελούνται ορθά οι παραγγελίες (εξόφληση και παράδοση) να εξακριβώνεται η ταυτότητα του χρήστη που πραγματοποιεί συναλλαγές. Οι πληροφορίες που συλλέγονται έχουν ως σκοπό τη μέτρηση του αριθμού επισκεψιμότητας του ηλεκτρονικού καταστήματος, να καθορίσουν τις απαιτήσεις των πελατών για περισσότερα προϊόντα και να διευκολύνουν στις συναλλαγές με την Εταιρεία. Προκειμένου να διεκπεραιωθούν οι παραγγελίες μέσω κάρτας, απαιτείται συλλογή προσωπικών στοιχείων του χρήστη. Οποιοδήποτε δικαιολογητικό και έγγραφο ενδέχεται να ζητηθεί για να πιστοποιήσει και να δηλώσει την ταυτότητα του πελάτη παραμένει αυστηρά απόρρητο. Η προσκόμιση των προσωπικών δεδομένων εκ μέρους του χρήστη σημαίνει ότι συναινεί τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω. Σε καμία άλλη περίπτωση τα προσωπικά στοιχεία δεν διαβιβάζονται ή κοινοποιούνται χωρίς την πρότερη συναίνεση του χρήστη και εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις που διασφαλίζουν ότι τα προσωπικά δεδομένα δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES
Όπως τα περισσότερα sites στο διαδίκτυο έτσι και στο www.antalou.com χρησιμοποιούμε cookies έτσι ώστε να έχουμε πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες κάθε φορά που περιηγείστε με κάποιον web browser στο κατάστημα μας. Χωρίς την χρησιμοποίηση των cookies θα ήταν αδύνατον να σας προσφέρουμε σημαντικές υπηρεσίες όπως: κατάσταση παραγγελιών, προσωπικές ρυθμίσεις κ.λπ. Τα cookies είναι αλφαριθμητικά αρχεία που μεταβιβάζουμε στον σκληρό δίσκο των υπολογιστών σας διαμέσου του διαδικτύου σας έτσι ώστε να σας προσφέρουμε υπηρεσίες όπως αυτές που αναφέρθηκαν παραπάνω. Στις ρυθμίσεις του browser σας μπορείτε να επιλέξετε να εμποδίσετε τον browser σας από το να δέχεται νέα cookies ή να σας ρωτάει κάθε φορά που ένα νέο cookie πρόκειται να εγκατασταθεί στον σκληρό σας δίσκο. Παρ’ όλα αυτά θα πρέπει να γνωρίζετε πως αν επιλέξετε να εμποδίζετε τα cookies από το να αποθηκευτούν στον σκληρό σας δίσκο δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιες υπηρεσίες του καταστήματός μας.


Handmade from the sketch to the last stitch!